BIO TISAK NA DRVENIM PROIZVODIMA

Bio tisak se vrši preko zagrijane magnezijske pločice kako bi dobili efektan vrući otisak.